Kirkkoneuvosto 2021-2022 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä ja muuta toimintaa.

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston asiat ja panee täytäntöön valtuuston tekemät päätökset. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee eräät seurakunnan viranhaltijat. 

 • Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
 • Varapuheenjohtaja Tapio Hietala (Viivi Takala)

Kirkkoneuvoston jäsenet, (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

 • Marika Annala (Marja Kiuru)
 • Tapio Hietala (Takala Viivi)
 • Matti Järvinen (Heikki Lakkala)
 • Mirja Kaaretkoski (Eliisa Lintula)
 • Eila Kivioja (Marko Mäkelä)
 • Kristiina Laine (Satu Honkonen)
 • Anita Niemi (Riitta Sassali)
 • Jani Sukuvaara (Salonen Piia)
 • Teuvo Tapaninen (Auvo Autio)
 • Jari Haavisto