Kirkkoneuvosto 2023-2024 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä ja muuta toimintaa.

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston asiat ja panee täytäntöön valtuuston tekemät päätökset. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee eräät seurakunnan viranhaltijat. 

 • Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
 • Varapuheenjohtaja Viivi Takala (Anita Niemi)

Kirkkoneuvoston jäsenet, (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

 • Marika Annala (Riitta Sassali)
 • Pekka Heikkinen (Ilkka Lakotieva)
 • Tapio Hietala (Alpo Lakkala)
 • Satu Honkonen (Jouko Kuivila)
 • Mirja Kaaretkoski (Ritva Ronkainen)
 • Osmo Kuusela (Mauri Mikkola)
 • Eliisa Lintula (Lea Aikio)
 • Tapio Lintula (Juha Kultima)
 • Teuvo Tapaninen (Jyrki Manninen)