Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakunnan toiminnasta ja taloudesta talousarviovuosittain kuin myös useamman vuoden suunnitelmina.

Kirkkovaltuusto päättää myös perustettavista viroista, kirkkojen ja toimitilojen rakentamisesta sekä omaisuuden myynnistä. Kirkkovaltuusto valitsee myös tietyt viranhaltijat. Kirkkovaltuustoa johtaa sen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen ja kaikille avoin.

 • Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juha Kultima
 • Varapuheenjohtaja Riitta Sassali

Kirkkovaltuuston jäsenet

 • Lea Aikio
 • Marika Annala
 • Pekka Heikkinen
 • Tapio Hietala
 • Satu Honkonen
 • Mirja Kaaretkoski
 • Juha Kultima
 • Osmo Kuusela
 • Alpo Lakkala
 • Ilkka Lakotieva
 • Eliisa Lintula
 • Tapio Lintula
 • Jyrki Manninen
 • Mauri Mikkola
 • Tarja Niittymäki
 • Ritva Ronkainen
 • Riitta Sassali
 • Viivi Takala
 • Teuvo Tapaninen