Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakunnan toiminnasta ja taloudesta talousarviovuosittain kuin myös useamman vuoden suunnitelmina.

Kirkkovaltuusto päättää myös perustettavista viroista, kirkkojen ja toimitilojen rakentamisesta sekä omaisuuden myynnistä. Kirkkovaltuusto valitsee myös tietyt viranhaltijat. Kirkkovaltuustoa johtaa sen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen ja kaikille avoin.

 • Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juha Kultima
 • Varapuheenjohtaja Riitta Sassali

Kirkkovaltuuston jäsenet

 • Marika Annala
 • Auvo Autio
 • Jari Haavisto
 • Tapio Hietala
 • Satu Honkonen
 • Matti Järvinen
 • Mirja Kaaretkoski
 • Marja Kiuru
 • Eila Kivioja
 • Juha Kultima
 • Kristiina Laine
 • Heikki Lakkala
 • Eliisa Lintula
 • Marko Mäkelä
 • Anita Niemi
 • Piia Salonen
 • Riitta Sassali
 • Jani Sukuvaara
 • Viivi Takala
 • Teuvo Tapaninen