ILMOITTAUTUMINEN  p. 0400 190374

Alle kouluikäisten päiväkerhot

Maksutonta 2-5-vuotiaiden ryhmätoimintaa, joka tarjoaa turvallisen ja virikkeellisen ympäristön. Toiminta suunnitellaan tukemaan monipuolisesti lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja lapsen kristillistä kasvua, ikäkaudet huomioiden. Päiväkerhot ovat osa seurakunnan kasteopetusta.

Kerhoissa toimitaan lapselle ominaisella tavalla; tutkien, liikkuen, ihmetellen, kokeillen ja harjoitellen ryhmässä toimimista. Kerho sisältää vapaita ja ohjattuja leikkituokioita, lauluhetkiä, askartelua, liikuntaa, satutuokioita, ulkoilua ja hiljentymistä (alttarin) äärellä. Kerhojen teemoina mm tunteet, lapsen hyvinvointi, hyvät tavat, kirkkovuoden juhlat, Raamatun kertomukset

Kerhoissa on välipala, jonka lapsi tuo mukanaan kotoa.

Kerhoryhmät

KARHU-kerho 3-5-vuotiaille tiistaisin klo 12.30-15.30

NALLE-kerho 2-vuotiaille torstaisin klo 9.30-11.30

KAMU-kerho 3-5-vuotiaille perjantaisin klo 9-12.00

Karhu

Kerhon painopiste on lapsen luontoyhteyden vahvistaminen, luonnon kunnioittaminen ja monipuolinen havainnointi. Tutustumme kierrätykseen ja kierrätämme kerholaisten kanssa pahvit, muovit ja metallit. Pyrimme roskattomaan välipalaan. Luontopainotteinen kerho sisältää ulkoilua, retkiä, vierailuja/vierailijoita. Aiheina luonto eri vuodenaikoina,avaruus, aika, eri elementit (maa, vesi, tuli, ilma) ja aistit.

Nalle

Nalle-kerho on usein ensimmäinen toiminta, johon lapsi jää ilman vanhempaa. Pyrimme siihen, että lapsi saisi myönteisen kokemuksen vanhemmasta irtautumiseen kerhoajaksi. Haluamme mahdollistaa lapsen ja uuden aikuisen välisen luottamuksen syntymistä. Harjoittelemme yhdessä toisten lasten kanssa toimimista, kokeilemme erilaisten askarteluvälineiden ja -materiaalien käyttöä. Vapaalle leikille annamme paljon aikaa.

Kamu

Kerho antaa monipuolisia virikkeitä ja valmiuksia lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Kerhossa harjoittelemme ryhmässä toimimista, kaveritaitoja, leikimme ja liikumme mm pallotellen, tasapainoillen. Laulut, lorut ja rytmi kuuluvat myös kerhoaikaan.

Lautasantennin vierellä lapsia talvisessa maisemassa
Vierailu Tähtelässä