Lähetystyö Sodankylän seurakunnassa

 
Kaste ja kirkon lähetystehtävä perustuvat Jeesuksen opetuslapsilleen antamaan käskyyn. 

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18–20).

Lähetystyö on evankeliumin viemistä lähelle ja kauas. Jokainen kristitty on kutsuttu tähän työhön - omalla elämällään, omalla tavallaan. Sodankylän seurakunta toteuttaa Kristuksen kirkon tehtävää esimerkiksi lähetystyön hyväksi järjestettävin tapahtumin (myyjäiset, lähetyslounaat, kauneimmat joululaulut), kolehdein ja talousarviovaroin (nimikkolähettisopimusten) kautta. Taloudellisen tuen lisäksi on tärkeää rukoilla kirkon lähetystyön ja oman seurakunnan nimikkolähettien puolesta.

Työ eri lähetysjärjestöjen kautta on seurakunnalle tärkeää. Vuonna 2022 Sodankylän seurakunnan nimikkolähettinä aloittaa Petteri Mannermaa. Mannermaa toimii Pietarissa, Inkerin kirkon kanssa työyhteydessä Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry:n lähettinä. Hänen ensimmäinen työkautensa päättyy 31.7.2022 ja jatkuu 1.8.2022 alkaen. Petteri Mannermaa toimii pappina Pyhän Marian seurakunnassa Pietarissa. Mikäli Inkerin kirkko kutsuu ja lähettää, jatkossa hänen työkohteenaan tulee olemaan Siperia. 

Kuluvana vuonna Sodankylän seurakunta myös tulee kummilapsiohjelmaa Etiopian Ginnirissa, Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.

Lähetystyön johtokunta yhdessä työalasta vastaavan papin kanssa suunnittelee lähetystyön toimintaa ja tapahtumia seurakunnassa. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Marja Kiuru ja vastaavana pappina kirkkoherra Hanna Kuusela.

 

"Lähetystyö ei ole mahdollista ilman lähettäjiä. Petterin työn mahdollistamiseksi onkin perustettu lähetysrengas, johon kutsumme myös sinua liittymään. Liittyminen renkaaseen ei velvoita sinua mihinkään, mutta renkaan jäsenenä saat Mannermailta rukouskirjeitä, joissa työstä kerrotaan tarkemmin kuin julkisissa kirjeissä ja voit kokea selkeämmin olevasi tärkeänä osana mukana lähetystyössä ja osallistua renkaan yhteisiin tapaamisiin. Lähetysrenkaaseen voit liittyä lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostiviestin osoitteeseen ely@evankeliset.net"


Nimikkolähetti Petteri Mannermaa Anu-puolisoineen
Uusi nimikkolähettimme Petteri Mannermaa Anu-puolisoineen.
Etiopian Ginnirin kummilapsiohjelma