Oletko menossa naimisiin? Onnea!

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. (1 Kor. 13:13)

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen on seremonia, jossa kaksi ihmistä lupaa Jumalan kasvojen edessä rakastaa toisiaan. Lupauksen todistavat Jumalan ohella vähintään kaksi ihmistä. Usein paikalle kutsutaan myös molempien perheet ja ystävät. Vihkiminen liittää kaksi ihmistä toisiinsa. Avioliitto ei ole ainoastaan kahden ihmisen välinen sopimus vaan Jumala siunaa avioparin yhteisen elämämän. Kun vihittävät ilmaistevat tahtonsa rakastaa toinen toistaan, he samalla sitoutuvat tekemään parhaansa, jotta kumpikin voisi olla onnellinen elämässään. Aviopuolisot lupaavat Jumalalle, että pyrkivät pitämään Hänen käskynsä, joka kehottaa rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään.

Avioliiton siunaaminen

Jos avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti niin avioliitto voidaan siunata evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti. Avioliiton siunaamisen seremonia muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä.

Aloita kirkkoherranvirastosta

Aloita valmistelut ottamalla yhteyttä virastoon. Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siten varmistetaan, että avioliitto on Suomen lakien mukaan sallittu. Tee pyyntö tutkinnasta hyvissä ajoin ennen suunniteltua avioitumispäivää, sillä tutkinta on voimassa neljä kuukautta. Itse esteiden tutkinta kestää vähintään seitsemän päivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, asian käsittelyyn kannattaa varata aikaa useita viikkoja. Avioliiton esteiden tutkinnasta saatava todistus on toimitettava vihkivälle papille ennen vihkimistä!!!. Usein todistus luovutetaan papille keskustelussa, joka käydään hyvissä avoin ennen vihkimistä. Avioesteiden tutkinnan voi suoritaa joko seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu tai mikä tahansa maistraatti. Esteiden tutkinnan voit tehdä myös netissä. Kirkon tai muiden tilojen sekä papin ja kanttorin varaaminen tapahtuu viraston kautta. Seurakuntamme pyrkii palvelemaan niin, että voit pyytää haluamasi papin ja kanttorin palveluksia. Emme kuitenkaan pysty lupaamaan, että haluamasi henkilö on vapaana toivomaasi ajankohtaan. Vihkimiseen liittyvät palvelukset ovat maksuttomia seurakuntamme jäsenille. Mikäli haluat papin tai kanttorin jostakin muualta kuin Sodankylän seurakunnasta, tulee sinun itse pyytää häntä. Mahdollisista matkakuluista voitte sopia keskenänne.

Vihkipari kävelee käsikädessä alttarilta poispäin.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu