Rippijuhlat

Konfirmaatio on kirkollinen juhla, joka muistuttaa kasteesta ja jossa Jumala vahvistaa ja siunaa hänen omakseen kastettua. Sana konfirmaatio tarkoittaakin vahvistamista. Jumala vahvistaa konfirmoitavan uskoa. Useimmiten kummit ovat siunaamassa alttarilla konfirmoitavia nuoria. Lisäksi konfirmoitavat itse ilmaisevat tahtonsa elää sen uskon mukaan, johon heidät on kastettu. 

Rippijuhlat ja konfirmaatio kuuluvat elämään useimmiten teini-iässä käydyn rippikoulun jälkeen. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla, jota kannattaa juhlistaa perheen, sukulaisten ja ystävien kesken. Rippijuhlat voi järjestää kotona tai kysyä tiloja käyttöön esimerkiksi seurakunnalta.

Rippikouluja on tarjolla monenlaisia, mutta kaikki rippikoulut voi tiivistää kolmeen sanaan: elämä, usko ja rukous. Rippikoulu on kirkon kasteopetusta. Katekismuksen perustekstit antavat tämänkin päivän rippikoululle hyvän lähtökohdan tutkia krstinuskon keskeisiä sisältöjä. Katekismuksen ohella Raamattu ja virsikirja kuuluvat keskeisiin rippikoulussa käytettäviin kirjoihin.

Konfirmoidulla seurakunnan jäsenellä on oikeus toimia kummina ja äänestää 16 vuotta täytettyään seurakuntavaaleissa. Täysi-ikäisenä konfirmoitu seurakuntalainen voi asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa.

Rippikoulu on nuorelle tärkeää aikaa!

Konfirmoitavat nuoret polvistuneena ehtoollisen viettoon

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen