Ristiäiset eli kastejuhla

Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä. Hän on tehnyt meille suuria tekoja. (Ps. 66:5)

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen liitetaan Jumalan perheeseen ja seurakunnan jäseneksi. Usein ristiäisissä myös julkaistaan vauvan nimi.

Kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään, joka koskettaa kaikkia aikoja. Kasteessa saatu yhteys Kolmiyhteiseen Jumalaan ja kristilliseen kirkkoon on alku elinikäiselle matkalle, jonka päämääränä on taivaan koti. Kaste antaa vanhemmille ja kummeille tehtävän huolehtia yhdessä seurakunnan kanssa siitä, että lapsi oppii tuntemaan Taivaan Isää ja turvautumaan Häneen elämän eri vaiheissa.

Ristiäisten järjestäminen

Pappi ja kastepaikka varataan kirkkoherranvirastosta. Voit myös pyytää tuttua pappia kastamaan. Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, seurakuntatalolla, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Kaste voi olla myös jumalanpalveluksen yhteydessä. 

Vanhemmat tai toinen vanhemmista käyvät papin kanssa kastekeskustelun ennen ristiäisiä. Siinä puhutaan kasteen merkityksestä, vanhempien toiveista ja muista ristiäisiin liittyvistä asioista. Kastekeskusteluun voit pyytää mukaan myös lapsen tulevat kummit. Kastetilaisuudessa seremonian kulkuun pääsevät osallistumaan kaikki halukkaat. Ristiäisissä vauva voi käyttää kastemekkoa, mutta myös omia vaatteitaan. Mikäli kastetilaisuus pidetään kotonasi varaa kastemalja kastevettä varten sekä pieni liina kastettavan lapsen pään kuivaamiseksi. Maljan voi asettaa pöydälle, jolle voi laittaa myös kukkia sekä kynttilän. 

Kastetoimitus koostuu Raamatun lukemisesta, virsilaulusta, rukouksesta, ristinmerkillä siunaamisesta ja vedellä kastamisesta. Monet ristiäisiin liittyvät kuvat ja tavat kertovat symbolisella tavalla kasteen sisällöstä.

Lapsen tietojen ilmoittaminen-lomake

Usein kasteen yhteydessä julkaistaan lapsen nimi. Kastava pappi toimii tällöin paitsi Jumalan edustajana myös virkamiehenä väestötietojärjestelmän suuntaan. Ennen kastetta vanhemmat täyttävät Digi- ja Väestötietoviraston lähettmän lomakkeen nimeltä Lapsen tietojen ilmoittaminen. Lomake lähetetään postin välityksellä automaattisesti lapsen äidille lapsen syntymän jälkeen. Äiti saa lomakkeen noin 2-4 viikon kuluessa lapsen syntymästä. Tutustu huolellisesti ohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä. Täytetty lomake annetaan kastavalle papille ennen kastetta. Jos lomake on jo aiemmin toimitettu maistraattiin, niin ristiäistilanteessa käytetään kastelomaketta, johon kirjataan tieto kasteesta ja kummeista. Tämä tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun lapsi kastetaan myöhemmin kuin nimi rekisteröidään. Ilman jompaa kumpaa lomaketta, jonka kaikki lapsen huoltajat ovat allekirjoitaneet, kastetta ei ole mahdollista toteuttaa!!!

Lapsen etunimet

Lapselle tulee antaa etunimiä 1-4 kpl. Etunimeksi käyvät nimet, joita löytyy ihmisiltä entuudestaan. Mikäli toivot lapselle harvinaista nimeä niin tarkista etunimitilastosta, löytyykö saman nimisiä ihmisiä entuudestaan. Mikäli toivomaasi nimeä ei löydy etunimitilastosta, ole yhteydessä virastoon viimeistään 1 kk ennen kastetta!!! Entuudestaan tuntemattomien nimien sopivuudesta päättää oikeusministeriön nimilautakunta ja lausunnon saaminen kestää aikansa.

Lapsen sukunimi

Lapselle annetaan jomman kumman vanhemman sukunimi.

Jos sinulla ja lapsen toisella vanhemmalla on yhteinen sukunimi tai yhteinen sukunimiyhdistelmä, tulee se myös yhteisen lapsenne sukunimeksi.

Jos lapsen tietoja ilmoitettaessa lapsella on vain yksi vanhempi, hän voi saada vain tämän vanhemman sukunimen. Lapsi ei voi saada sellaisen henkilön sukunimeä, jonka vanhemmuutta ei ole vahvistettu. Mikäli siis vanhemmat eivät ole naimisissa ja lapselle halutaan isän sukunimi niin isyys tulee olla tunnustettu ennen kastetta. 

Kummit

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummiksi voi valita henkilön, joka kuuluu luterilaiseen kirkkoon, on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu. Kastettavalla tulee olla kummeina ainakin kaksi (2) konfirmoitua kirkon jäsentä. Kummien määrällä ei ole ylärajaa. Kummeiksi käyvät myös joidenkin muiden kirkkokuntien jäsenet. Mikäi toivomasi kummi kuuluu toiseen kirkkokuntaan, ole yhteydessä virastoon.

Kasteen julkaiseminen

Seurakunta julkaisee kastetapahtuman ja lapsen nimen mikäli niin haluatte. Julkaisuun on monta eri kanavaa.

  1. Julkaiseminen jumalanpalveluksessa tarkoittaa sitä, että lapsen nimi julistetaan ja hänen puolestaan rukoillaan jumalanpalveluksessa, jota vietetään kastepäivästä lukien seuraavan viikon sunnuntaina. Esim: Jos kaste on lauantaina niin lapsen puolesta rukoillaan 8 päivän päästä sunnuntaina.
  2. Kirkossa on kastepuu, jossa riippuu kastettujen lasten kyyhkyjä. Mikäli lapsen nimen saa julkaista kastepuussa niin jumalanpalveluksessa puuhun ripustetaan lapsesi nimellä varustettu kyyhkynen samalla, kun lapsen puolesta rukoillaan. Kastepuu täyttyy kyyhkyksistä vuoden ajan. Kynttilänpäivänä (helmikuussa) kaikki vuoden aikana kastetut lapset perheineen kutsutaan perhemessuun. Silloin kastekyyhkyt jaetaan perheille. Mikäli et pääse messuun niin kyyhky toimitetaan perheellesi muulla tavalla.
  3. Julkaiseminen lehdessä tarkoitta sitä, että lapsen nimi julkaistaan Sompiossa ja Lapin Kansassa. Nimi julkaistaan lehtien kastetut osiossa jumalanpalvelusta seuraavalla viikolla. Esim: Jos kaste on lauantaina niin nimi löytyy lehdestä 10-12 päivän päästä.
  4. Julkaiseminen seurakunnan kotisivulla tarkoittaa sitä, että lapsen nimi julkaistaan näillä sivuilla jumalanpalvelusta seuraavalla viikolla.

Lapsiperheet seurakunnassa

Seurakunta toivottaa lapset ja lapsiperheet mukaan toimintaan. Lisää tietoa lapsiperheiden ja lasten toiminnasta löytyy täältä.

 

Pappi kastaa vauvaa

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä