Työalojen johtokunnat

Seurakunnan toiminta on jaettu työaloihin, joita ovat lapsi- ja nuorisotyö, diakoniatyö ja lähetystyö.

Työaloja johtavat kirkkovaltuuston nimeämät johtokunnat neljä vuotta kerrallaan (valtuustokausi).
Työalojen asioiden esittelystä johtokunnissa vastaavat ko. työalojen johtavat viranhaltijat.

Johtokunnat valitsevat puheenjohtajat keskuudestaan.

Lapsi- ja nuorisotyö

 • Kirkkoneuvoston edustaja
 • Viranhaltija Risto Kaarniemi

Jäsenet                                               

 • Marika Annala pj. 
 • Ilkka Lakotieva                                                  
 • Eliisa Lintula                               
 • Tapio Lintula
 • Jyrki Manninen 
 • Ritva Ronkainen                              
 • Jani Sukuvaara                                                

Diakoniatyö

 • Kirkkoneuvoston edustaja
 • Viranhaltija Tiina Koski ja Minna Lehtola

Jäsenet                                                 

 • Tapio Hietala   pj. 
 • Pekka Heikkinen                                               
 • Mirja Kaaretkoski 
 • Mauri Mikkola                        
 • Anita Niemi 
 • Tarja Niittymäki                                                          
 • Viivi Takala 

Lähetystyö

 • Kirkkoneuvoston edustaja
 • Viranhaltija Hanna Kuusela

Jäsenet                                                  

 • Anita Niemi pj.                                 
 • Lea Aikio                                   
 • Heli Heinäaho 
 • Kaarlo Kuusela                                
 • Alpo Lakkala                               
 • Mauri Mikkola                                
 • Anna-Tytti Sulisalo