Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit 2022 Sodankylän seurakunnan ehdokkaat (25 ehdokasta)

16.9.2022 18.00

SEURAKUNTAVAALIT 2022 Sodankylän seurakunnan ehdokkaat (25 ehdokasta)

Keskustan ehdokaslista
17 ehdokasta

Asiamies Asko Autio puh.  0400 193 871

Aikio              Lea                Keskusta

Annala           Marika         Keskusta

Heinäaho      Heli               Keskusta

Hietala          Tapio             Keskusta

Lakkala          Alpo              Keskusta

Lintula           Tapio             Keskusta

Lintula           Eliisa             Keskusta

Kaaretkoski   Mirja            Keskusta

Kultima         Juha               Keskusta

Kuusela         Osmo            Keskusta

Manninen     Jyrki              Keskusta

Mikkola         Mauri            Keskusta

Niemi            Anita              Keskusta

Ronkainen     Ritva             Keskusta

Sassali           Riitta             Keskusta

Takala           Viivi               Keskusta

Tapaninen     Teuvo           Keskusta
 

Kodin, Uskonnon ja Isänmaan puolesta ehdokaslista
2 ehdokasta

Asiamies Markku Lehtinen puh. 0400 290 107

Heikkinen      Pekka            Kodin, Uskonnon ja Isänmaan puolesta

Lakotieva      Ilkka              Kodin, Uskonnon ja Isänmaan puolesta
 

Rauhaa ja rakkautta ehdokaslista
1 ehdokas

Asiamies Juha Karppinen puh. 040 508 7338

Karppinen     Tiina              Rauhaa ja rakkautta 
 

Sosialidemokraatit ehdokaslista
5 ehdokasta

Asiamies Eino Jääskeläinen puh. 0400 229 167

Honkonen      Satu              Sosialidemokraatit

Kuivila           Jouko             Sosialidemokraatit

Niittymäki     Tarja              Sosialidemokraatit

Rönkä            Satu               Sosialidemokraatit

Sukuvaara     Jani                Sosialidemokraatit

 

Liite 2

Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2022

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Sodankylän seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Papintie 2, 99600 Sodankylä.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Papintie 2, 99600 Sodankylä.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Sodankylä 29.6.2022

Sodankylän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Mikko Maijala

 

Liite 1

Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2022

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Sodankylän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00-14.00 sekä 15.9.2022 kello 9.0016.00.

 Kirkkoherranviraston osoite on: Papintie 2, 99600 Sodankylä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.